O BNG reclama que se derrogue o convenio da obra de Galeras

O BNG reclama que se derrogue o convenio da obra de Galeras

É o PP quen vai detrás das reivindicacións sociais e políticas, como se demostrou co intento de peche da Feira de Gando e coa Finca do Espiño

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2014.- O portavoz municipal do BNG, Rubén Cela, sobre o informe técnico de Galeras que obrigou o Goberno de Agustín Hernández a paralizar as obras e a retirar o valado destacou que o “PP vai sempre por detrás da oposición e da cidadanía” que foron quen reclamaran que se suspendese esta actuación por entender que non cumpría a legalidade en canto ao interese xeral sobre os fins privativos dun espazo público. Polo tanto, o BNG esixe que se derrogue o convenio “que está en fraude de lei” e que “o alcalde se comprometa a non retomar esta actuación nin tal e como está nin con variantes en ningún outro momento”.

Así, sinalou que o tempo corroborou “unha por unha” as cuestións da veciñanza e do BNG “e o alcalde debería pedir desculpas por non ter escoitado e actuado con maior celeridade, cando tiña constancia deste informe”.

Referiuse Rubén Cela a que o BNG denunciara que non se podía facer unha ocupación dun espazo público para un fin privativo, que existía de facto a aceptación por parte do Concello nun cambio de uso no solo que o Plan Xeral define sen que se mudase o planeamento, que non se sometera a información pública e que, polo tanto, a veciñanza afectada non puido alegar, que era perímetro azul e carecía do informe preceptivo da Comisión Asesora de Casco Histórico, que non contaba con licenza municipal e que tocaba elementos estruturais de vivendas sen que existise conformidade coa comunidade de propietarios/as.

“É o PP quen vai detrás das reivindicacións sociais e políticas, como se demostrou con anterioridade co intento de peche da Feira de Gando de Amio e coa Finca do Espiño, porque a mobilización vale para que o Goberno rectifique”, indicou.

O BNG reclama que se derrogue o convenio da obra de Galeras