PLENO

Navia Rivas reclama que se axilicen as actuacións pendentes das obras dos Concheiros

Navia Rivas
Navia Rivas

O BNG solicita coñecer o gasto total da remodelación deste barrio, que aínda ten tarefas inacabadas

Navia Rivas reclama que se axilicen as actuacións pendentes das obras dos Concheiros

Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2022.- A concelleira do BNG Navia Rivas presentará unha iniciativa no Pleno, máis unha vez, para coñecer cal foi o gasto total das obras dos Concheiros realizadas entre 2020 e 2022 e para instar a completar as actuacións pendentes que reclama a asociación veciñal A Xuntanza.

“Como xa trasladou o BNG aos plenos de xuño e de outubro, o grupo de Goberno ten pendente realizar un exercicio de transparencia e responder á pregunta do orzamento total destinado ás obras dos Concheiros”, indicou a concelleira.

Esta actuación tivo un sobrecusto debido ás irregularidades e incumprimentos da empresa adxudicataria que mesmo provocaron que se acometese unha recepción parcial cando nin sequera se rematara a intervención e estaba pendente de aplicar sancións por penalidades por non cumprir os prazos en diversas ocasións.

En aras da transparencia, é necesario que se faga público o orzamento total destinado a estas obras, incluído o custo das actuación da propia brigada municipal encargada de rematar unha obra aínda hoxe inacabada, tal e como tamén demanda a asociación veciñal A Xuntanza.

Esta asociación tamén fixo pública unha relación de eivas derivadas das obras como a falta de macetas para protexer a quen camiña; o banco que ía coa fonte do cruceiro arrimado á parede; unha billa para a fonte; a caixa eléctrica con tomas seguras para actos na rúa que ía nese banco; o pasamáns para subir desde Fraguas á praza da Cruz; a marquesiña do bus da zona do cruceiro, coa bancada nova que ía substituír a anterior; o acondicionamento do aparcamento de Triacastela; o reforzo do alumeado nalgunhas zonas da rúa; a instalación de máis papeleiras; a recolocación dos bancos que miran cara aos coches e medidas de seguranza viaria no cruce dos Concheiros con Rodríguez de Viguri.

A asociación veciñal A Xuntanza demanda, ademais, a mellora de servizos básicos en Quiroga Palacios no relativo á recollida de residuos, mellora da pavimentación e da vexetación que están moi descoidadas. Tamén é necesario corrixir os problemas de mobilidade e de accesibilidade, tanto nas obras precisas para favorecer a instalación de ascensores nas vivendas como nas zonas públicas, xa que se trata dunha zona de forte pendente e con frecuencia de autobuses reducida.

“Por estes motivos, desde o BNG trasladaremos unha iniciativa ao Pleno con estas actuacións que quedaron pendentes na remodelación dos Concheiros para que o Goberno local as execute canto antes”, explicou Navia Rivas.

 

Navia Rivas reclama que se axilicen as actuacións pendentes das obras dos Concheiros