O BNG insta o alcalde a que responda as preguntas que ten sen contestar dende setembro

O BNG insta o alcalde a que responda as preguntas que ten sen contestar dende setembro

Compostela Aberta evade, así, normas de transparencia e o regulamento municipal posto que o prazo son 15 días

Santiago de Compostela, 24 de febreiro de 2016.- O grupo municipal do BNG requírelle ao alcalde, Martiño Noriega, que conteste as preguntas por escrito que leva dende o mes de setembro sen contestar, tendo en conta que o prazo de resposta son 15 días segundo o regulamento e que, deste xeito, está a dificultar o labor de control do Goberno local que lle corresponde á oposición.

Entre as cuestións que o Goberno de Compostela Aberta non respondeu, atópanse demandas de información sobre un contrato realizado a Xoaquín Monteagudo, do servizo da ORA e do guindastre, do remate do contrato de limpeza e posíbel municipalización, da oferta presentada pola empresa Arasti Barca gañadora do concurso de dinamización da rede de centros socioculturais, do estudo económico dos comedores escolares ou do servizo de conservación e mantemento das instalacións do sistema de control de tráfico e do túnel do Hórreo de Telvent, entre outras.

Para o BNG, o feito de Compostela Aberta non responder en prazo as preguntas rexistradas dálle continuidade ás prácticas de opacidade cuestionadas cando o PP tiña a Alcaldía, ademais de tratarse dun xeito de dificultar o labor de control e de fiscalización da oposición, de non respectar as normas de transparencia nin o propio regulamento municipal do Concello de Santiago.

PREGUNTAS E SOLICITUDES SEN ATENDER/CONTESTAR

- 29/09/2015, preg. Consello de saúde

- 07/10/2015, solicitude da oferta de Arasti Barca

- 23/10/2015, preg. Plan económico Financeiro

- 27/10/2015, preg. Valado da Pontepedriña

- 06/11/2015, preg. Datos violencia de xénero

- 11/11/2015, preg. Contrato menor Xaquín Monteagudo

- 13/11/2015, solicitude bandeira praza de Galiza

- 14/11/2015, reiterar solicitude da oferta de Arasti Barca

- 17/11/2015, preg. Contrato servizo de limpeza

- 17/11/2015, preg. Servizo de ORA e Grúa

- 18/01/2016, preg. Espazo para residuos

- 27/01/2016, preg. Consultoría Comedores escolares

- 27/01/2016, preg. Cancelación Aparcadoiro de Galeras

- 28/01/2016, preg. Fotorroxo

- 29/01/2016, preg. Telvent

- 02/02/2016, preg. Municipalización ORA e guindastre

- 02/02/2016, preg. Acceso CSC Almáciga

- 04/02/2016, preg. Fianza Festigal

O BNG insta o alcalde a que responda as preguntas que ten sen contestar dende setembro